www.donyayeelm.blogfa.com

علمی-اموزشی-تحقیقاتی

انیمیشن زیست کد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ساعت 20:49 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

تصاویر آموزشی کد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ساعت 20:26 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

علوم 2 فصل اول کد

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ساعت 12:46 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های زیستی کتاب زیست سوم تجربی کد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ساعت 17:31 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ساعت 17:36 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ساعت 16:19 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

تشریح گوش کد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ساعت 16:13 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ساعت 16:6 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ساعت 7:52 AM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های سلولی ومولکولی کد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ساعت 0:24 AM  توسط mohammad javad jalili  |