www.donyayeelm.blogfa.com

علمی-اموزشی-تحقیقاتی

انیمیشن زیست کد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/21ساعت 8:49 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

تصاویر آموزشی کد

+ نوشته شده در  شنبه 1391/01/19ساعت 8:26 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

علوم 2 فصل اول کد

+ نوشته شده در  جمعه 1391/01/18ساعت 12:46 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های زیستی کتاب زیست سوم تجربی کد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/17ساعت 5:31 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/07ساعت 5:36 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/07ساعت 4:19 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

تشریح گوش کد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/07ساعت 4:13 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  دوشنبه 1391/01/07ساعت 4:6 PM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های جذاب زیست شناسی کد

+ نوشته شده در  جمعه 1391/01/04ساعت 7:52 AM  توسط mohammad javad jalili  | 

انیمیشن های سلولی ومولکولی کد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1391/01/03ساعت 0:24 AM  توسط mohammad javad jalili  |