www.donyayeelm.blogfa.com

علمی-اموزشی-تحقیقاتی

تزیینات آموزشی کلاس درس ما با کاغذ رنگی کد

مجموعه فعالیت های آموزشی و هنری

bandarstudents.blogfa.com

پیام خوش آمدگویی در راهرو ورودی کلاس

 

bandarstudents.blogfa.com

درخت سیب آشنایی با فصل ها و ماه های مختلف سال
در سیب مربوط به هر ماه اسامی و تاریخ تولد دانش آموزان متولد آن ماه قید گردیده است .

 

bandarstudents.blogfa.com

پوستر مربوط به آشنایی شاگردان با رنگ های اصلی و رنگ های فرعی و خاصیت ترکیب رنگ ها

 

bandarstudents.blogfa.com

پوستر مربوط به آشنایی شاگردان با چگونگی چرخه آب در طبیعت و شعر آموزشی مربوط به آن

 

bandarstudents.blogfa.com

پوستر مربوط به آشنایی با عوامل موثر در رشد گیاه از مرحله شخم زدن تا رویش

 

bandarstudents.blogfa.com

تصاویر و پیام های آموزشی مربوط به محل های مختلف زندگی جانوران (جنگل ، بیابان ، آب)

 

bandarstudents.blogfa.com

تزیینات درب کلاس

 

bandarstudents.blogfa.com

آشنایی با  چراغ راهنما و قوانین مربوط به آن

 

bandarstudents.blogfa.com

برنامه کلاسی و کامیون مربوط به حمل مواد

 

bandarstudents.blogfa.com
bandarstudents.blogfa.com

چوب اشاره ی کلمات و تصاویر در کلاس

 

bandarstudents.blogfa.com

مدادهای شاد با نوک های مناسب نوشتن ، برای نوشتن شاگردان و صرفه جویی در مصرف مداد فراهم شده است و هر دانش آموز هنگام استفاده یکی از مدادها را بر میدارد و پس از ان باز در جامدادی می گذارد .
مدادهای با نوک کند در جعبه مدادهای غمگین قرار می گیرند و توسط آموزگار تراشیده می شوند .
مدادهای شاد و غمگین با برچسب " دوست من سلام " از بقیه مدادهای شاگردان متمایز است .

 

bandarstudents.blogfa.com

جعبه های مربوط به نگهداری گچ و تابلو پاکن ، نصب شده بر روی تابلو کلاس

 

bandarstudents.blogfa.com

بوستان گل شاگردان در کلاس

 

bandarstudents.blogfa.com

علامت خطر

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ساعت 12:43 PM  توسط mohammad javad jalili  |